สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

        

                         


 ลำดับที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด (เอกสาร) 
1.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดชลบุรี
2.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดปทุมธานี
3.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงห้องเจาะเลือด เพื่อจัดตั้งคลินิคการแพทย์ สำนักงานรามคำแหง
4.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงห้องเจาะเลือด เพื่อจัดตั้งคลินิคการแพทย์ สำนักงานอุบลราชธานี
Visitors: 177,219