สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
พร้อมขอน้อมเทิดพระเกียรติพระองค์ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in the Asia Pacific Region) จากพระกรณีกิจด้านลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

 

แบบฟอร์มร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

 ลำดับที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด (เอกสาร) 
1.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดชลบุรี
2.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดปทุมธานี
3.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงห้องเจาะเลือด เพื่อจัดตั้งคลินิคการแพทย์ สำนักงานรามคำแหง
4.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงห้องเจาะเลือด เพื่อจัดตั้งคลินิคการแพทย์ สำนักงานอุบลราชธานี
Visitors: 78,780