สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัล”อรรธนารีศวร”
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

รางวัลแห่งความหลากหลายทางเพศระดับสากลและระดับชาติ

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตนทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา 11.00-16.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี!! ทาง Inbox
ด่วน!! บัตรมีจำนวนจำกัด

แบบฟอร์มร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

 ลำดับที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด (เอกสาร) 
1.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานจังหวัดชลบุรี
2.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
Visitors: 39,376