สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

 

 


  • สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคม-และความมั่นคงของมนุษย์, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “RAINBOW SKY OPEN MIND RUN THAILAND 2019 วิ่งเปิดใจรับความหลากหลายที่เท่าเทียม ความแตกต่างทางสังคมที่ลงตัว” เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้อรถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศ และสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย

  • ผู้เข้าร่วม (นักเรียน) สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อตนเอง ได้ที่นี้ เพื่อออกใบเกียรติบัตร

แบบฟอร์มร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

 ลำดับที่  เรื่อง  ดาวน์โหลด (เอกสาร) 
1.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดชลบุรี
2.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์จำนวน 2 คูหา สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ จังหวัดปทุมธานี
3.  เชิญยื่นเสนอราคางานปรับปรุงห้องเจาะเลือด เพื่อจัดตั้งคลินิคการแพทย์ สำนักงานรามคำแหง
Visitors: 52,140