สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่ พนักงาน บริษัท แซนมิน่า ไซศิสเท็มส์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 88,246