สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

Visitors: 57,665