สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางขัน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 92,775