สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดปทุมธานีร่วมกับเทศบาลนครรังสิต ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Visitors: 88,241