สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานปทุมธานี ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจเลือดโดย สมัครใจ (VCT DAY)

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานปทุมธานีร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี จัดกิจกรรมรณรงค์การตรวจเลือดโดย สมัครใจ (VCT DAY) โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ HIV ฟรีภายในงานอีกด้วย
Visitors: 88,246