กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเอชไอวี และบริการตรวจเลือดฟรี

วันที่ 25 เมษายน 2561 ฟ้าสีรุ้งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเอชไอวี และบริการตรวจเลือดฟรี บริเวณหน้าสาเกผับ สี่แยกคอกวัว กรุงเทพมหานคร
Visitors: 92,774