สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัย

วันที่ 19-21 เมษายน 2561 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัยการสำรวจการยอมรับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีโดยวิธีตรวจจากของเหลวในช่องปากร่วมกับ FHI360 โดยครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ณ โรงแรม Crown Plaza กรุงเทพมหานคร
Visitors: 92,773