กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะกรรมสมาคมฯ

11 เมษายน 2561 ฟ้าสีรุ้งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณะกรรมสมาคมฯ ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟ้าสีรุ้งลาดพร้าว 128/2 โดยในงานมี แกนนำ อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
Visitors: 92,775