สมาคมฟ้าสีรุ้งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เฝ้าสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้หญิงข้ามเพศที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร

วันที่ 4-6 เมษายน 2561 ทีมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเจ้าหน้าที่กิจกรรมกรุงเทพและปริมณฑลเฝ้าสังเกตุการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้หญิงข้ามเพศที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารยัง
ศูนบ์คัดเลือกการเกณฑ์ทหารในกรุงเทพมหานคร
Visitors: 92,775