สมาคมฟ้าสีรุ้งจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกิจกรรมและออกบูธให้ความรู้ และเกมส์ ล้วงไหได้ถุง

วันที่ 29 เมษายน 2561 สมาคมฟ้าสีรุ้งจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกิจกรรมและออกบูธให้ความรู้ และเล่นเกมส์ล้วงให้ได้ถุง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์งานกิจกรรมวันไหล
ซอยคุณพระ ประจำปี 2561 ที่บริเวณซอยคุณพระ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือและสนุกสนานกันระหว่างผู้ที่มาร่วมงานและคนในชุมชนกับทางสมาคมเป็นการสานสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์สมาคมไปพร้อมกัน
Visitors: 88,241