TU Health Fair ครั้งที่ 3

วันที่ 24 เมษายน 2561 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับเชิญจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้ไปร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน TU Health Fair ครั้งที่ 3 ณ ตลาด 4.0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต ภายในงานสมาคมฟ้าสีรุ้งของเราได้จัดกิจกรรม " สอยถุงยาง "
เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน
Visitors: 88,246