สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งจังหวัดปทุมธานี คารวะและอวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดปทุมธานีนำโดยท่านผู้จัดการและหัวหน้างานทุกภาคส่วนเดินทางไปเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561 กับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆอย่างอบอุ่น
Visitors: 88,247