23 เมษายน 2561 ฟ้าสีรุ้งสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม MSM และ TG ในงานบ่อนสะบ้ารวมพลคนข้ามเพศ หมู่บ้านสะพาน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Visitors: 88,241