26 เมษายน 2561 ฟ้าสีรุ้งนนทบุรี ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี และ รพ.พระนั่งเกล้า จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา โรคติดต่อทางเพศ เอดส์และเอชไอวี ตลอดจนเปิดบริการตรวจคัดกรองหาเชื้อเอชไอวี ในโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แก่เยาวชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี

Visitors: 88,247