จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่

1.

 

7 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG ทั่วไปกลุ่มที่ 1 

อ. สะบ้าย้อย
2. 11 กรกฎาคม 2561  กิจกรรม Event สถานบันเทิง อ. เทพา

3.

 

17 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อยสถานศึกษา ( กลุ่มที่ 1 ) 

โรงเรียนอุดมฯ อ. หาดใหญ่

4.

 

18 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG ทั่วไปกลุ่มที่ 2

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประปาสรรค์

อ. หาดใหญ่

5.

21 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ ซาวน่า

ELYSIAM หาดใหญ่

6.

24 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7.

1 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมวัน VCT DAY

งานกาชาด สวนสระบัว จ.สงขลา

8.

10 สิงหาคม 2561

 รณรงค์สถานบันเทิง

อ. รัตภูมิ

9.

 

15 สิงหาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT 

 กิจกรรมกลุ่มย่อยสถานศึกษา

โรงเรียนนวมินทร์

10.

16 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

Visitors: 18,900