จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่

1.

 

7 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG ทั่วไปกลุ่มที่ 1 

อ. สะบ้าย้อย
2. 11 กรกฎาคม 2561  กิจกรรม Event สถานบันเทิง อ. เทพา

3.

 

17 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อยสถานศึกษา ( กลุ่มที่ 1 ) 

โรงเรียนอุดมฯ อ. หาดใหญ่

4.

 

18 กรกฎาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG ทั่วไปกลุ่มที่ 2

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประปาสรรค์

อ. หาดใหญ่

5.

21 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมรณรงค์ในสถานประกอบการ ซาวน่า

ELYSIAM หาดใหญ่

6.

24 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

7.

1 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมวัน VCT DAY

งานกาชาด สวนสระบัว จ.สงขลา

8.

10 สิงหาคม 2561

 รณรงค์สถานบันเทิง

อ. รัตภูมิ

9.

 

15 สิงหาคม 2561

 

 กิจกรรมโมบาย VCT 

 กิจกรรมกลุ่มย่อยสถานศึกษา

โรงเรียนนวมินทร์

10.

16 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

11.

4 กันยายน 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG สถานศึกษา (กลุ่มที่ 1)

มทร.สงขลา

12.

5 กันยายน 2561

 ไลฟ์สด

DIC หาดใหญ่

13.

6 กันยายน 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG สถานศึกษา (กลุ่มที่ 2)

สะบ้าย้อย

14.

11 กันยายน 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

15.

13 กันยายน 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG ทั่วไป

อำเภอระโนด

16.

14 กันยายน 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

ตลาดคลองร.5 อ.หาดใหญ่

17.

15 กันยายน 2561

 ซาวน่า

ELYSIAM

18.

23-25 กันยายน 61

 ประชุม PM

เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี

Visitors: 47,628