จังหวัดนครสวรรค์

 ลำดับที่  วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 4 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
2. 5 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
3. 6 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
4. 7 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG ต. หนองสมบูรณ์ 
5. 10 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG ต. ริมชน
6. 11 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG บ้านเจ๊เปีย อ.เก้าเสี้ยว
7. 12 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG ร้านนมปั่น หน้าม.ราชภัฎ
8. 13 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
9. 14 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
10. 17 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG โรงยิมโรงเรียนตากฟ้า

11.

 

22 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)

โรงยิม ม.ราชภัฎ
Visitors: 24,275