จังหวัดนครสวรรค์

 ลำดับที่  วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 4 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
2. 5 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
3. 6 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
4. 7 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

ต. หนองสมบูรณ์ 
5. 10 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

ต. ริมชน
6. 11 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

บ้านเจ๊เปีย อ.เก้าเสี้ยว
7. 12 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

ร้านนมปั่น หน้าม.ราชภัฎ
8. 13 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
9. 14 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยอาชีวะศึกษา
10. 17 กันยายน 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

โรงยิมโรงเรียนตากฟ้า

11.

 

22 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ (Mobile Clinic)

โรงยิม ม.ราชภัฎ

12.

8 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

สนามวอลเลย์บอล ม.เจ้าพระยา
13. 10 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
14. 12 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

สนามหน้าเทศบาล ต.หนองบัว
15. 13 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

ร้านชิวชิว อ.บรรพตพิสัย
16. 15 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

วิทยาลัยอาชีวะศึกษา นครสวรรค์
17. 16 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

หอชาย ม.ราชภัฎนครสวรรค์
18. 18 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

ม.ราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
Visitors: 92,778