จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 26 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
2. 27 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กศน.ธรรมศาลา อ. เมือง
3. 28 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
4. 29 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
5. 2 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
6. 3 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
7. 5 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
8. 6 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
9. 9 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
10. 10 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
11. 12 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
12. 13 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมโมบายคลีนิค กรมการสัตว์ทหารบก 
Visitors: 12,746