จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 26 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
2. 27 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กศน.ธรรมศาลา อ. เมือง
3. 28 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
4. 29 มิถุนายน 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
5. 2 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
6. 3 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
7. 5 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
8. 6 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
9. 9 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
10. 10 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
11. 12 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมเชิงรุก MSM/TG กรมการสัตว์ทหารบก 
12. 13 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมโมบายคลีนิค กรมการสัตว์ทหารบก 
13. 3 กันยายน 2561  กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร
14. 6 กันยายน 2561  กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร
15. 10 กันยายน 2561  กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม
16. 13 กันยายน 2561  จัดหน่อยบริการเคลื่อนที่สำหรับ MSM / TG ถนนคนเดิน อ.เมือง  
17. 18 กันยายน 2561  กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG ร้านเช่าชุด อ.เมือง

18.

21 กันยายน 2561

 กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

สนามวอลเลย์บอล 

โรงเรียนเทศบาล 4

19.

24 กันยายน 2561

 กิจกรรมเชิงรุกสำหรับกลุ่ม MSM / TG

บ้านแกนนำ อ.ดอนตูม

Visitors: 92,775