จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 28-2 กรกฎาคม 2561  โปรโมชั่น VCT-เดย์ ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งอุบลฯ
2. 13 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมกลุ่ม MSM/TGทั่วไป ร้านพรรณี ฟอริส
3. 27 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมแห่เทียนช่วงเย็น(แห่สีเสียง) อ. ทุ่งศรีเมือง
4. 28 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา(เช้าและเย็น) อ. ทุ่งศรีเมือง
5. 2 สิงหาคม 2561  กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR DIC อุบลราชธานี
6. 3 สิงหาคม 2561  กิจกรรมอบรมอัคคีภัย DIC อุบลราชธานี
7. 7 สิงหาคม 2561  กิจกรรมกลุ่ม MSM / TG ม.ราชภัฎ อุบลฯ 
8. 18 สิงหาคม 2561  กิจกรรมประชุม PM DIC อุบลราชธานี
9. 21 สิงหาคม 2561  กิจกรรมไลฟ์สด Facebook ฟ้าสีรุ้งอุบลฯ DIC อุบลราชธานี
10. 30 สิงหาคม 2561  กิจกรรมไลฟ์สด Facebook แม่ตู่แฮรดีไซน์ ร้านแม่ตู่แฮร์ดีไซน์
11. 4 กันยายน 2561  กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษา คณะบริหาร ม.อุบลฯ
12. 6 กันยายน 2561  กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษา คณะศิลปศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
13. 8 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกกับกิจกรรมสถานศึกษา ม.ราชภัฎ อุบลฯ  
14. 9 กันยายน 2561  กิจกรรมเข้าถึงเชิงรุกกับกิจกรรมสถานศึกษา ม.ราชภัฎ อุบลฯ  
15. 28 กันยายน 2561  กิจกรรมไลฟ์สด Facebook ผ่าน (F:เอิท ) ฟิตเนสในอุบลฯ
16. 2 ตุลาคม 2561  กิจกรรมไลฟ์สด NET IDEL FACEBOOK น้องคำฟอง
17. 6-7 ตุลาคม 2561  กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล RSAT-UB 2018 โรงยิมม.ราชภัฎอุบลราชธานี
18. 9 ตุลาคม 2561  กิจกรรมไลฟ์สด NET IDEL คลีนิกหมอภูมิ
19. 10 ตุลาคม 2561  กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษาและกำกับติดตาม วิทยาลัยอาชีวะ
Visitors: 92,774