จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่

1.

11 พฤษภาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG

Central ชลบุรี

2.

 

17 พฤษภาคม 2561

 

 กิจกรรม IDAHOT

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG

สจจ.ชลบุรี

Central ชลบุรี

3. 14 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG

ร้าน Zeed เกาะโพธิ์

4.

21 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG

ร้าน Zeed เกาะโพธิ์

5.

25 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก

E-Tech (อ.พานทอง)

6.

 

11 สิงหาคม 2561

 

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM / TG 

 กิจกรรมโมบาย

ร้าน กาแฟ Conpano

ร้าน Zeed เกาะโพธิ์

7.

17-18 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย

ร้าน อมตะ อินดี้

8.

24-25 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย

ตลาดนินจา อมตะ

9.

31-1 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย

ตลาดนัดวัดศรีปะชาราม

10.

8 กันยายน 2561

 กิจกรรมปาร์ตี้แกงเขียวหวาน โมบายและบริการตรวจ

สมาคมฟ้าสีรุ้งชลบุรี

11.

 22-23 กันยายน 2561

 กิจกรรม Rainbow Sky Volleyball CB 2018

สนามกีฬาวิลัยพละศึกษา

จังหวัดชลบุรี

Visitors: 24,271