จังหวัดสมุทรปราการ

 ครั้งที่   วัน-เดือน-ปี  กิจกรรม  สถานที่ 

1.

 

7 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้และแนะนำ

 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ (Booth Out Reach)

บางโฉลง

2.

 

9 กันยายน 2561

 

 Net Idol Meeting คุณรัน แอดมินไลน์กลุ่ม G_Samutprakarn

 กิจกรรมกลุ่มพูดคุยเรื่องรู้ทันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

บ้านคุณรัน กิ่งแก้ว

3.

 

10 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้และแนะนำ

 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ (Booth Out Reach)

 หน้าโรงเรียน

สมุทรปราการ

4.

 

20 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้และแนะนำ

 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ (Booth Out Reach)

ตลาดเคหะ บางพลี 

5.

21 กันยนยน 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อยในสถานศึกษา

อรรถวิทย์พาณิชยการ

6.

22 กันยนยน 2561

 กิจกรรมพิเศษ สะบัดแปรง แต่งสวย

DIC สมุทรปราการ

7.

23 กันยายน 2561

 กิจกรรม Mobile clinic

ตลาดบางน้ำผึ้ง

8.

 

26 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้และแนะนำ

 การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ (Booth Out Reach)

ท่าเรือพระประแดง 
Visitors: 92,772