จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1.  15 พฤษภาคม 2561 

 กิจกรรมเปิดบ้านฟ้าสีรุ้งนนทบุรี

 สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานนนทบุรี
2. 13 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมแต่งหน้า

ศูนย์การเรียนรู้นนทบุรี
3. 22 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย คลีนิก

ศูนย์การเรียนรู้นนทบุรี
4. 24 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมบูท เอาท์รีช

ตลาดเมืองทองธานี
5. 25 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมบูท เอาท์รีช

ตลาดนนทบุรี
Visitors: 92,772