จังหวัดปทุมธานี

 

 ครั้งที่  วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
 1.  20 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมวอลเลย์บอลเกมส์

 สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลท่าโขลง

 2.

 

 

27 พฤษภาคม 2561

 

 

 กิจกรรมแข่งขันแบตมินตัน MSM/TG

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

 โมบายคลินิก

อ. ลำลูกกา 
3. 29 มิถุนายน 2561

 กิจกรรม VCT DAY

โรงพยาบาลปทุมธานี

4.

10 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ออร์คิดสปา

อ. ลำลูกกา

5.

11 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ภูมิรินทร์สปา

อ. ลำลูกกา

6.

12 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG กลุ่มที่ 1

สนามกีฬาธูปเตมีย์ อ.ลำลูกกา

7.

13 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG กลุ่มที่ 2

ร้านเสต็กลุงใหญ่ อ.ลำลูกกา

8.

18 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9.

14 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ชุมชนแก้วนิมิตร

อ. คลองหลวง

10.

15 สิงหาคม 2561 

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ หอพักเทียมอรุณ

อ. ธัญบุรี
Visitors: 18,900