จังหวัดปทุมธานี

 

 ครั้งที่  วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
 1.  20 พฤษภาคม 2561  กิจกรรมวอลเลย์บอลเกมส์

 สนามกีฬาศูนย์การเรียนรู้เทศบาลท่าโขลง

 2.

 

 

27 พฤษภาคม 2561

 

 

 กิจกรรมแข่งขันแบตมินตัน MSM/TG

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

 โมบายคลินิก

อ. ลำลูกกา 
3. 29 มิถุนายน 2561

 กิจกรรม VCT DAY

โรงพยาบาลปทุมธานี

4.

10 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ออร์คิดสปา

อ. ลำลูกกา

5.

11 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ภูมิรินทร์สปา

อ. ลำลูกกา

6.

12 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG กลุ่มที่ 1

สนามกีฬาธูปเตมีย์ อ.ลำลูกกา

7.

13 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG กลุ่มที่ 2

ร้านเสต็กลุงใหญ่ อ.ลำลูกกา

8.

18 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

9.

14 สิงหาคม 2561

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ ชุมชนแก้วนิมิตร

อ. คลองหลวง

10.

15 สิงหาคม 2561 

 กิจกรรมโมบายคลีนิก ที่ หอพักเทียมอรุณ

อ. ธัญบุรี

11.

6 กันยายน 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

สถาบันกวดวิชา GAP GAP

12.

15 กันยายน 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT

สนามแบตมินตัน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

13.

16,22,23,29,30

กันยายน 2561

 กิจกรรมกลุ่มย่อย MSM/TG ทั่วไป

 กิจกรรมพิเศษ VCT Walk Rally

Dream World

14.

3 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT 

ศูนย์การเรียนรู้ปทุมธานี

15.

4 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT 

 ศูนย์การเรียนรู้ปทุมธานี

16.

 

6-7 ตุลาคม 2561

 

 กิจกรรมกลุ่ม MSM / TG 

 กิจกรรมพิเศษ VCT Walk Rally

Dream World

17.

12 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมโมบาย VCT 

ม.ราชภัฎวไลลงกรณ์

18.

17 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่ม TG ในประเด็นเฉพาะ

สตูอาร์สยาม คลอง 3

19.

18 ตุลาคม 2561

 กิจกรรมกลุ่มในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต
Visitors: 92,774