จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1.

6 กรกฎาคม 2561

 รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 1 เดอะบีช

ซ. พระโขนง
2.

7 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ Marcho ซาวน่า

ซ. บางพลัด

3.

10 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมพบปะผู้นำสื่อออนไลน์

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

4.

 

13 กรกฎาคม 2561

 

 Live.สด Facebook

 รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 2 @ฉกรรจ์

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

ซ. พญาไท

5.

14 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ เดอะบีช ซาวน่า

ซ. พระโขนง

6.

16 กรกฎาคม 2561

 รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 3 @ครูซิ่ง

ซ. จตุจักร

7.

 

20 กรกฎาคม 2561

 

 Live.สด Facebook

กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ ตลาดไนท์บราซ่า

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

ซ. รามคำแหง 65

8.

 

 

 

24 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 กิจกรรมรณรงค์ 4 ย่านในสถานบันเทิง ได้แก่ สาเก

 เวลคัม

 อีสานลำเพลิน

 อีสานลำซิ่ง

ซ. พระนคร

พัฒนาการ

คลองปะปะ

พระราม 9

10.

25 กรกฎาคม 2561

 Live.สด Facebook

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

11.

6 กันยายน 2561

 จัดบูธกิจกรรม 

ม.มหิดลวิทยาเขตวิภาวดีรังสิต

12.

 

 

7 กันยายน 2561

 

 

 กิจกรรมกลุ่ม "การเปลี่ยนคู่นอนกับการตีตรา

 และเลือกปฏิบัติ"

 กิจกรรม Live สด Facebook เล่นเกมส์ตอบคำถาม

ศูนย์การเรียนรู้ กรุงเทพฯ

13.

8 กันยายน 2561

 กิจกรรมโมบาย ฟารอส 2

ฟารอส 2

14.

 

 

13 กันยายน 2561

 

 

 กิจกรรม Live สด ที่ช่อง 8 รายการคนดังโชว์และ

 Live buled พูดคุยกับคนเลือดบวก ที่สวนลุมพินี 

 "จุดเริ่มต้นของฟ้าสีรุ้ง"

ช่อง 8

สวนลุมพินี

 

15.

 

19 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้

 และแนะนำการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ 

ตลาดนัด กกท.

16.

 

21 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้

 และแนะนำการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ

ม.รัตนบัณฑิต

17.

 

24 กันยายน 2561

 

 กิจกรรมการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อบริการความรู้

 และแนะนำการเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ

ตลาดนัดอินดี้

Visitors: 74,068