จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม สถานที่
1. 6 กรกฎาคม 2561  รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 1 เดอะบีช ซ. พระโขนง
2. 7 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ Marcho ซาวน่า ซ. บางพลัด
3. 10 กรกฎาคม 2561  กิจกรรมพบปะผู้นำสื่อออนไลน์ สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ
4. 13 กรกฎาคม 2561

 Live.สด Facebook

 รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 2 @ฉกรรจ์

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

ซ. พญาไท

5. 14 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ เดอะบีช ซาวน่า

ซ. พระโขนง

6. 16 กรกฎาคม 2561

 รณรงค์สถานประกอบการ Sauna 3 @ครูซิ่ง

ซ. จตุจักร

7. 20 กรกฎาคม 2561

 Live.สด Facebook

กิจกรรมโบมาย MSM/TG ที่ ตลาดไนท์บราซ่า

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

ซ. รามคำแหง 65

8. 24 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมรณรงค์ 4 ย่านในสถานบันเทิง ได้แก่ สาเก

 เวลคัม

 อีสานลำเพลิน

 อีสานลำซิ่ง

ซ. พระนคร

พัฒนาการ

คลองปะปะ

พระราม 9

10. 25 กรกฎาคม 2561

 Live.สด Facebook

สมาคฟ้าสีรุ้งฯ สำนักงานกรุงเทพฯ

Visitors: 12,746