สายสบายใจ

สายสบายใจ คือ ช่องทางการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการขอคำปรึกษา เพื่อความสบายใจ

ประเด็นการให้คำปรึกษา
1.ปรึกษาความเสี่ยงต่อการรับเชื้อHIV
2.ปรึกษาเมื่อตรวจพบเชื้อHIV
3.ต้องการเข้าถึงกระบวนการตรวจเลือด
4.ต้องการเข้าสู่กระบวนการรับยาต้าน / ยาต้านฉุกเฉิน PEP
5.ต้องการเข้าสู่กระบวนการรับ PrEP เพื่อทานป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อ HIV
6.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
7.อื่นๆ

เวลาให้บริการ
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 21.00 น. เสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 09.00 - 18.00 น.

Visitors: 195,822