ร่วมงานกับเรา

 

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่อัพเดท รายละเอียด
1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย์) กรุงเทพมหานคร 1 29/7/64
2.

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

3 29/7/64
3.

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 

1 29/7/64

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : ในการแนบเอกสารสมัครงาน รบกวนกรอกข้อมูลในใบสมัครงานหรือ Resume 

Visitors: 195,818