สมัครงานกับเรา

ตำแหน่งงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 03-01-2562

 

ตำแหน่งงานจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 03-01-2562
2.  หัวหน้ากิจกรรม 1 03-01-2562
3.  นักเทคนิคการแพทย์ 1 03-01-2562


ตำแหน่งงานจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
         


ตำแหน่งงานจังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  ผู้จัดการ 1 03-01-2562
2.  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 1 03-01-2562
3.  หัวหน้างานให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 1 03-01-2562  
4.  เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ        1 03-01-2562


ตำแหน่งงานจังหวัดอยุธยา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
 1.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 1 03-01-2562  
2.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 1 03-01-2562


ตำแหน่งงานจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
         


ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
         

 

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 69,007