สมัครงานกับเรา

ตำแหน่งงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและระดมทุน 1 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1 05-06-2561
3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 4 05-06-2561
4. ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียม 1 15-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. นักเทคนิคการแพทย์                                        1 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 1 05-06-2561
3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 1 05-06-2561
4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล 1 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์                                     3 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ 1 05-06-2561

 

 ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้                                   1 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 1 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี          1 05-06-2561
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 05-06-2561
3. เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 2 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ                                      1 05-06-2561
2. แม่บ้าน 1 05-06-2561  


ตำแหน่งงานจังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์                                         1 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดอยุธยา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล                               1 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 2 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ                                             1 05-06-2561
2. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ 2 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์                                          1 05-06-2561

 

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 8,584