สมัครงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานว่าง

 ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จังหวัด จำนวน วันที่อัพเดท  
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและระดมทุน กรุงเทพฯ 1 01-04-2561
 2.  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน กรุงเทพฯ 1 01-04-2561
3. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ กรุงเทพฯ 5 01-04-2561
4. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล ปทุมธานี 1 01-04-2561
5. เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ปทุมธานี 1 01-04-2561
6. หัวหน้างานคุณภาพและบริการ ปทุมธานี 1 01-04-2561
7. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ปทุมธานี 2 01-04-2561
8. นักเทคนิคการแพทย์ ปทุมธานี 1 01-04-2561
9. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ นนทบุรี 3 01-04-2561
10. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ สมุทรปราการ 1 01-04-2561
11. ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 1 01-04-2561
12. เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ ชลบุรี 2 01-04-2561
13. นักเทคนิคการแพทย์ ชลบุรี 1 24-04-2561
14. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ อยุธยา 2 01-04-2561
15. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน  อยุธยา 1 01-04-2561
16. เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล  อยุธยา 1 01-04-2561
17. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ นครสวรรค์ 1 01-04-2561
18. เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ นครสวรรค์ 1 01-04-2561
19. เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ นครปฐม 1 01-04-2561
20. นักเทคนิคการแพทย์ อุบลราชธานี 1 24-04-2561

  

  ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 281