สมัครงานกับเรา

 

ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่อัพเดท รายละเอียด
1.  ผู้จัดการแผนกบุคคล 1 30/1/63
2.  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  1 30/1/63
3.  หัวหน้ากิจกรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  1 30/1/63
4.  หัวหน้างานกิจกรรม จังหวัดสงขลา 1 4/2/63
   เอกสารใบสมัครงาน      

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : ในการแนบเอกสารสมัครงาน รบกวนกรอกข้อมูลในใบสมัครงานหรือ Resume 

Visitors: 189,014