สมัครงานกับเรา


ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่อัพเดท
1.  ผู้จัดการแผนกบุคคล (ฝ่ายบริหารส่วนกลาง) 1 2/12/62
2.  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ฝ่ายบริหารส่วนกลาง) 1 2/12/62
3.  เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน (ฝ่ายบริหารส่วนกลาง) 1 2/12/62
4.  หัวหน้าห้องปฎิบัติการ (นักเทคนิคการแพทย์) 1 2/12/62
5.  นักเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์สุขภาพรามคำแหง) 1 2/12/62
6.  เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา (ศูนย์สุขภาพรามคำแหง) 1 2/12/62
7.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 1 2/12/62
8.  ผู้จัดการจังหวัดชลบุรี 1 2/12/62
9.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ (ชลบุรี) 1 2/12/62
10.  นักเทคนิคการแพทย์ (ศูนย์อุบลราชธานี) 1 2/12/62
11.  เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ (สงขลา) 1 2/12/62
12.  เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (สงขลา) 1 2/12/62
13.  หัวหน้ากิจกรรม (สงขลา) 1 2/12/62
   เอกสารใบสมัครงาน    

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 108,047