สมัครงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและระดมทุน 1 19-10-2561
2.  ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 1 05-06-2561
3.  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 05-06-2561
4.  เจ้าหน้าที่บัญชี (Part Time) 2 19-10-2561
5.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 4 09-10-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดปทุมธานี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี 1 19-10-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี 3 19-10-2561

 

 ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดชลบุรี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  นักเทคนิคการแพทย์ จังหวัดชลบุรี 1 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ 1 19-10-2561
3.  เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ 1 19-10-2561
4.  แม่บ้าน 1 19-10-2561  


ตำแหน่งงานจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ จังหวัดอุบลราชธานี        1 05-06-2561
2.  แม่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี 1 05-06-2561  


ตำแหน่งงานจังหวัดสงขลา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  แม่บ้าน 1 19-10-2561 -


ตำแหน่งงานจังหวัดอยุธยา

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
- - - - -


ตำแหน่งงานจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
- - - - -


ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
- - - - -

 

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 30,114