สมัครงานกับเรา


ลำดับ ตำแหน่ง อัตรา วันที่อัพเดท รายละเอียด
1.  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  1  7/2/63  
2.  ผู้จัดการแผนกบุคคล 1 30/1/63
3.  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน กรุงเทพมหานคร 2 30/1/63
4.  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร  1 30/1/63
5.  นักเทคนิคการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  1 30/1/63
6.  หัวหน้ากิจกรรม กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  1 30/1/63
7.  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จังหวัดชลบุรี 1 4/2/63
8.  TA Outreach 1 30/1/63
9.  หัวหน้างานกิจกรรม จังหวัดสงขลา 1 4/2/63
   เอกสารใบสมัครงาน      

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

หมายเหตุ : ในการแนบเอกสารสมัครงาน รบกวนกรอกข้อมูลในใบสมัครงานหรือ Resume 

Visitors: 112,237