สมัครงานกับเรา


ลำดับ ตำแหน่ง วันที่อัพเดท
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ 8 สิงหาคม 2562
2.  หัวหน้ากิจกรรม จังหวัดนครสวรรค์ 8 สิงหาคม 2562
3.  เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ จังหวัดชลบุรี 8 สิงหาคม 2562
4.  เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ จังหวัดกรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2562
5.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล 8 สิงหาคม 2562
6.  เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง - พัสดุ/คุรุภัณฑ์ 8 สิงหาคม 2562
7.  เจ้าหน้าที่ดูแลและสนับสนุนหลังการตรวจ จังหวัดสงขลา 8 สิงหาคม 2562
8.  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 8 สิงหาคม 2562
9.  ผู้จัดการบัญชีการเงิน กรุงเทพฯ 8 สิงหาคม 2562
10.  ผู้จัดการพื้นที่ จังหวัดชลบุรี 8 สิงหาคม 2562
11.  เจ้าหน้าที่ธุรการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
12.  ผู้จัดการบุคคล 9 สิงหาคม 2562
13.  นักเทคนิคการแพทย์ จ.กรุงเทพมหานคร 9 สิงหาคม 2562
14.  เอกสารใบสมัครงาน  

 

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 92,778