สมัครงานกับเรา

 

ตำแหน่งงานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน จำนวน วันที่อัพเดท  
1.  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปและระดมทุน 1 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 05-06-2561
3.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร                  4 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดปทุมธานี

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  นักเทคนิคการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี                             1 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี   1 05-06-2561
3.  เจ้าหน้าที่ต้อนรับและข้อมูล จังหวัดปทุมธานี                               1 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดนนทบุรี

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนนทบุรี                                         3 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดนนทบุรี  1 05-06-2561

 

 ตำแหน่งงานจังหวัดสมุทรปราการ

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดสมุทรปราการ                          1 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 05-06-2561

 

ตำแหน่งงานจังหวัดชลบุรี

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  นักเทคนิคการแพทย์ จังหวัดชลบุรี    1 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดอุบลราชธานี

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ จังหวัดอุบลราชธานี                               1 05-06-2561
2.  แม่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี 1 05-06-2561  


ตำแหน่งงานจังหวัดสงขลา

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา                                     1 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดอยุธยา

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดอยุธยา                                      2 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดนครสวรรค์

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่บัญชีธุรการ จังหวัดนครสวรรค์                                    1 05-06-2561
2.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 05-06-2561


ตำแหน่งงานจังหวัดนครปฐม

 ลำดับที่  ตำแหน่งงาน  จำนวน  วันที่อัพเดท  
1.  เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ จังหวัดนครปฐม                                    1 05-06-2561

 

  

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ใบสมัครงาน

 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงาน

กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
Visitors: 18,900